Globalization concept

I2C vispārējas nozīmes I/Os (GPIO)